ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION

FOR PASSIVE HOUSE IN BULGARIA

Катя Христова

Катя ХристоваКатя Христова е дизайнер и специалист по устойчива архитектура и работи в района на Бостън. Тя е учила в Института по Архитектура, Строителство и Геодезия в град София и по-късно е завършила професионалното си архитектурно образование в Технологичния Институт в Илинойс, САЩ. Тя работи активно с Американскъя Съвет за Зелено Строителство (US Green Building Council) и притежава LEED BD+C сертификат. Нейната работа е насочена към архитектурата за здравеопазването и устойчивата архитектурна среда. Катя Христова е победител в международния архитектурен конкурс за дизайн на временни жилища след бедствие „Какво ще стане с Ню Йорк"
www.whatifnyc.net/detailsUpdate.aspx?r=160&homeTab=0