ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION

FOR PASSIVE HOUSE IN BULGARIA

Условия

Право на участие:
Конкурсът е отворен както следва:

 • Може да се подаде само една попълнена онлайн форма за регистрация от участник или екип за продължителността на конкурса.
 • Паричната награда ще бъде дадена на лидера на екипа. При регистрацията на екип за участие в конкурса, името на лидера трябва да бъде ясно упоменато.
 • Няма такса за регистрация
 • Всички участници и екипи са задължени да гласуват  за един проект, който е техен фаворит в първия етап на конкурса. Участниците нямат право да гласуват за своя собствен проект.  Гласуването трябва да бъде изпратено чрез електронна поща до организаторите на конкурса не по-късно от края на деня на 6 април, 2012. Участниците и екипите, които по някаква причина не изпратят своя избор за проект фаворит, отпадат от по-нататъшното участие в конкурса.

Общи условия за участие:

 • Всички участници гарантират, че материалите, които представят са оригинални и не са публикувани другаде. Представените проекти не могат да бъдат в нарушение  на каквато и да е авторско право, търговска марка или друго приложимо законодателство.
 • Конкурсните материали и файлове ще се пазят в продължение на 2 последователни години и няма да се връщат на участниците.
 • Наградите не могат да се прехвърлят


Условия за ползване на уебсайта на конкурса:

 • Потребителите ще могат да публикуват въпроси и коментари на сайта.
 • Всички коментари ще бъдат одобрявани от администратор.
 • Запазваме си правото да изтриваме коментари, които са обидни, неподходящи, или  не са свързани с темата.

Права на организаторите на конкурса

 • Организаторите / Спонсорите не са отговорни за повреди или увреждания на компютрите на участниците или други лица, свързани със записване и изтегляне на материали, свързани с конкурса.

Експонати и публикации

 • С регистрацията за участие в конкурса, участниците предоставят пълно право на Организаторите да възпроизвеждат, публикуват и излагат във всякакъв формат участващите проекти и материали. Организаторите се задължават да публикуват имената на участниците и победителите, когато използват и излагат на техните проекти.

Собственост и авторско право

 • Всички изпратени файлове и материали, ще станат собственост на Организаторите на конкурса. Всички изпратени електронни файлове няма да бъдат връщани.


Поверителност

 • Конкурсът не е анонимен. Имената на участниците се изискват при попълването на регистрационната форма.