ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION

FOR PASSIVE HOUSE IN BULGARIA

Програма на конкурса

Вид на конкурса: Отворен, международен, две фази

Език: Английски

Местоположение: с. Лозен, край София, България

Право на участие: Отворен за архитекти, дизайнери, студенти, индивидуални участници и екипи и т.н.

Награди:
Първо място: 1500 BGN

Програма:

Проектът за къща в с Лозен, в околностите на София трябва да е икономичен и да има изключително ниска консумация на енергия. Разстоянията до регулационната линия да са както следва – отпред и отзад- 5м, отстрани – 3м. Къщата трябва да бъде с разгъната квадратура от 120 -180 кв. метра и да включва дневна, трапезария, кухня, две спални (мин.), една пълна баня, една тоалетна, или две бани по усмотрение на екипа. Участниците могат да изберат ориентацията на къщата в парцела. Използването на устойчиви концепции, включително иновативни технологии и методи, които да доведат до допълнително спестяване на енергия и природни ресурси, концепции за неутрализиране на замърсяването, използването на местни и рециклирани материали са преимущество за дизайна. Проектът трябва да се стреми да постигне Стандарта за Пасивните Къщи:

 • Годишно енергопотребление за отопление и вентилация ≤ 15 kWh/m2/year
 • Общо потребление на енергия на сградата за всички нужди не повече ≤ 120 kWh/m2/year
 • Въздухонепроницаемост  ≤ 0.6 ACH @ 50 pascal pressure, (конструкция с добри детайли)
 • Липса на термомостове  ≤ 0.01 W/mK

Осигурени материали (те ще бъдат изпратени на участниците след попълване на регистрационната форма онлайн):

 • AutoCAD файл със зададения парцел в с. Лозен, в покрайнините на София. Файлът не е асоцииран с реален парцел. Той е създаден само за програмата на конкурса. Посоката Север (N) не е обозначена на CAD файла. Участниците в конкурса имат право да изберат ориентацията на парцела по тяхно усмотрение.
 • PHPP климатични данни на София
 • Основни данни и параметри на Пасивната Къща – Excel таблица.

Първа фаза – Избор на 18 проекти финалисти, избрани както следва:

 • Първите три проекта, избрани с най-много гласове от потребителите на сайта
 • Най-добрите седем проекта, избрани от индивидуалните участници и екипите, които участват в конкурса. Индивидуалните участници и екипите трябва да гласуват за един проект, различен от техния собствен проект. Този избор трябва да бъде изпратен по имейл до организаторите на конкурса до края на деня на 6 април, 2012 година. Участниците и екипите, които по някаква причина не изпратят своя избор за проект фаворит, отпадат от по-нататъшното участие в конкурса. Първите седем проекта с най-много гласове ще бъдат включени в десетте проекта финалисти.
 • Най-добрите осем (8) проекта номинирани индивидуално от всеки член на журито. Тези проекти ще бъдат в допълнение на проектите, избрани от участниците в конкурса и от гласуването на потребителите.

Втора фаза – Избор на първо място и четири почетни места от международното жури.

Важни дати:

 • Официален старт на конкурса и началото на регистрацията на участниците - 16 януари, 2012
 • Крайният срок за регистрация на участниците е отворен до срока за изпращане на електронните файлове 16 март, 2012
 • Краен срок за изпращане на електронните файлове - до 23:59 часа българско време на 16 март, 2012.
 • Срок за гласуване на потребителите, участниците и колективите, участващи в конкурса и членовете на журито за определяне на осемнадесетте проекта финалисти - от 19 март до 6 април, 2012
 • Обявяване на осемнадесетте проекта финалисти 9 април, 2012
 • Официално обявяване на решението на международното жури за победителя в конкурса и четирите почетни места - 16 април, 2012

Критерии за журиране:

Десетте проекта финалисти ще бъдат оценявани по точкова система (1-10 точки) от всеки един от  един от членовете на журито по следните критерии:

 1. Дизайн
 2. Оригиналност на мислене
 3. Прилагане на стандарта за пасивните къщи.
 4. Икономичност.
 5. Изчисления, избор на материали и представяне на подходящи детайли за пасивна къща (от Excel таблица)
 6. Концепции за устойчив дизайн -  идеи, свързани с използването на иновативни технологии и методи, които да доведат до допълнителни икономии на енергия и природни ресурси, концепции за неутрализиране на замърсяването, използване на местни и рециклирани материали.

Членовете на журито трябва да разгледат  проектите финалисти на уебсайта на конкурса и да представят на Организаторите своите оценки както и кратки коментари за силните и слабите страни на всеки един от десетте проекта до 14 април, 2012 г.

Снимки от Лозен