ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION

FOR PASSIVE HOUSE IN BULGARIA

Дарен О’ Горман

Дарен О’ ГорманДарен О’ Горман е главен директор на Target Zero Group и съучредител на Института за обучение по Стандарта за Пасивни Къщи в Дъблин, Ирландия. Дарен има над 10 години опит в проектирането, консултирането и управлението на строителството. Target Zero Group предлага курсове за „ Сертифициран дизайнер на Пасивни Къщи” в Европа и Северна Америка. До днешна дата той е бил ръководител на повече от 20 различни строителни обекти на стойност от 250,000 евро до 5 милиона евро. Също така той е ръководил и сертифицирал над 50 жилищни, търговски, стопански обекти и обекти на здравеопазването и образованието. Занимавал се е и с управление на планирането на над 800 приложения за планиране ( включително и проектиране на около 400 частни еднофамилни къщи.) В момента завършва магистърска дисертация на тема „ Преустройство на съществуващи сгради за образование по Стандарта на Пасивните сгради”. Член е на организацията на Инженерите в Ирландия и на Професионалния строителен институт. Дарен О’ Горман е сертифициран курс разпространител, лектор и е оторизиран да провежда изпити от Института за Пасивни къщи (Passivhaus Institut) Дармщадт, Германия.
www.institutepht.com