ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION

FOR PASSIVE HOUSE IN BULGARIA

Aрх. Гергана Барабонкова

Aрх. Гергана БарабонковаУчредител на "Energy + International".
Сертифициран курс разпространител и лектор от Института за Пасивни къщи (Passivhaus Institut) Дармщадт, Германия. Преминала е обучение в Института за Пасивни къщи в Америка. Притежава LEED сертификат и е преподавател в Бостънския архитектурен колеж.
http://eplusinternational.com/