ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION

FOR PASSIVE HOUSE IN BULGARIA

Андерс Сонничсен: Подобен конкурс е голямо предизвикателство за българските архитекти.

В серия от интервюта, интернет сайтът на българските архитекти и дизайнери DeZona ще представи някои от членовете на журито на конкурса за Пасивна Къща край село Лозен, организиран от Пасивна Къща България. Така ще разберете тяхното мнение за пасивната архитектура, конкурса и подготовката на българските архитекти да участват в подобни форуми. Вижте на какви условия трябва да отговаря проектa – победител според арх. Андерс Сонничсен в интервю с арх. Ивко Станев:

Защо избра да работиш в областта на пасивната архитектура?

Винаги съм се чувствал задължен да се отнасям отговорно към света, който ни заобикаля. Свикнал съм да го възприемам далеч зад границите на обозримата действителност. Вярвам, че тази идея трябва да намери своето отражение във всичко, което правя. Затова енергоефективното проектиране е естествена стъпка в тази насока.

Това ли е бъдещето на архитектурата в световен мащаб според теб?

Разбира се. В началото представителите на тези идеи ще бъдат възприемани като утописти, които искат да прокарат нова архитектурна философия. С течение на времето обаче, производителите ще осъзнаят, че обикновено инвестиционната цена на тези технологии е съвсем малко по-висока, но за сметка на това възвръщаемостта е пълна, вследствие на по-малките сметки за отопление и климатизация.

Цялото интервю с арх. Андерс Сонничсен може да видите тук.